26. - 28. februar 

2021

Sandane


Velkomne til Ose Kammerspel!

Det er ei stor glede å ønske deg velkomen til den andre festivalen vår på Sandane, 26. - 28. februar 2021! Vi har skifta navn frå Osetvillingane sitt Musikkeventyr til Ose Kammerspel, og gleder oss stort til neste festival. Den stemninga og dei opplevingane vi hadde på konsertane i mars 2020, vil vi meir enn gjerne ha igjen! 


Den amerikanske stjernepianisten Eric Lu har takka ja til å komme, og viss koronaen spelar på lag med oss, vil vi da verkeleg få musikalske opplevingar utanom det vanlege. Fiolinisten Henning Kraggerud kjem heldigvis tilbake, saman med to av dei fantastiske strykarane i Arktisk Filharmoni, fiolinist og konsertmeister Brynjar Lien Schulerud og solobratsjist Julia Neher. Vi er også svært glade for at Vertavokvartetten sin strålande cellist Bjørg Lewis kjem. I tillegg kjem to unge og svært lovande musikarar for å vere med på urframføringa av Henning Kraggerud sin nyskrevne dobbeltkonsert RomAntArctica, nemleg Rasmus Hella Mikkelsen, fiolin og Mathilde Qvist, kontrabass.


Disse vil saman med med oss utgjere musikarane på festivalen 2021. 


Hjertleg velkomne!


-Ingrid og Maria Ose

kunstneriske leiarar