Smittevern 

  • Vi kan no ynskje 200 publikummarar velkomne til konsertane i kultursalen, mens arrangementet med Jostein Gaarder i biblioteket har ei begrensing på 30.
  • Alle er pålagt å nytte munnbind der ein ikkje kan halde 1 m avstand.
  • Alle vil få tildelt faste plassar i kultursalen.
  • Det vil være handsprit og munnbind tilgjengeleg ved inngangen.
  • Om koronatiltaka skulle endre seg før festivalen og vi blir nødt til å avlyse, vil du få billettane refundert. Du kan lese meir om refusjon av billettar her.